Úspory energie – homepage 2018-10-08T09:54:57+00:00

ÚSPORY ENERGIE

Program modernizace komerčního osvětlení

ZPŮSOBILÉ PROSTORY

Na bezúročný úvěr od ČMRZB na modernizaci osvětlení mohou díky společnosti ESYST dosáhnout všechny právnické osoby, které provozují komerční prostory v ČR, mimo území hl. města Prahy. Prohlédněte si seznam nejčastěji modernizovaných prostor.

PRŮMYSLOVÉ HALY

Zjistit více

OBCHODNÍ CENTRA

Zjistit více

KANCELÁŘSKÉ BUDOVY

Zjistit více

OBCHODY A BUTIKY

Zjistit více

ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY

Zjistit více

SHOWROOMY

Zjistit více

Projekt spojený s modernizací osvětlení komerčních prostor se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti. Pro přesný výčet podporovaných ekonomických činností se obraťte na garanta programu Úspory energie.

Zjistit více

O PROGRAMU

Příjemci podpory mohou být malí, střední i velcí podnikatelé (včetně zemědělských podnikatelů), kteří plánují realizovat opatření vedoucí ke snížení konečné spotřeby energie. 

Zvýhodněný úvěr

 • výše úvěru: 1 – 75 mil. Kč, do 70 % způsobilých výdajů projektu,
 • úroková sazba: úvěr je bezúročný,
 • doba splatnosti: až 10 let,
 • čerpání úvěru: až 2 roky,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 4 roky
Zjistit více

Proces modernizace

 • předběžný výpočet návratnosti a finanční analýza investice zdarma
 • dodávka LED osvětlení včetně projektu a návrhu řídícího systému, případně přizpůsobení kabeláže
 • autorizovaný energetický audit
 • celkové vypracování průvodně technické dokumentace projektu
 • zajištění bezúročné desetileté půjčky od ČMZRB na 70 % z hodnoty projektu
 • zajištění bankovní půjčky na zbylých 20-30 % z hodnoty projektu
Domluvit schůzku

PARTNEŘI PROGRAMU

Program Úspory energie je kofinancován z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Poskytovatelem bezúročného úvěru na modernizaci vybavení je ČMRZB, společnost ESYST zajišťuje výpočet návratnosti, dodávky úsporného osvětlení a zvýhodněnou bankovní půjčku na zbylých 20 – 30 % hodnoty projektu.