O programu 2017-10-24T09:35:04+00:00

O PROGRAMU

VÝHODY PRODUKTU

 • posouzení žádosti bez poplatku,
 • bezúročný zvýhodněný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky,
 • finanční příspěvek na pořízení energetického posudku,
 • subvence úrokové sazby k úvěru spolupracujícího partnera,
 • odklad splátek jistiny úvěru,
 • možnost předčasného splacení úvěru či jeho části bez sankce.

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ

 • Projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti.
 • Projekt musí být realizován v České republice, mimo území hl. města Prahy.
 • Výdaje projektu na zvýšení energetické účinnosti musí být identifikovatelné v celkových investičních výdajích jako samostatná investice, tzn. pokud by nebyly provedeny investiční výdaje vedoucí k úspoře energie, projekt příjemce podpory by nebyl (ani částečně) realizován.
 • Vstupní energetický posudek musí potvrdit soulad navrhovaného projektu se specifickými podmínkami přijatelnosti projektu uvedenými ve Výzvě.
 • Poskytnutá podpora nesmí přesáhnout omezení dle pravidla de minimis a/nebo maximální intenzitu podpory uvedenou ve Výzvě (podle typu podpory, se kterou se produkt poskytuje).

PROVEDEME VÁS PROCESEM

 • předběžný výpočet návratnosti a finanční analýza investice zdarma,
 • autorizovaný energetický audit,
 • celkové vypracování průvodně technické dokumentace,
 • zajištění bezúročné desetileté půjčky od ČMZRB na 70 % z hodnoty projektu,
 • zajištění bankovní půjčky na zbylých 20-30 % z hodnoty projektu,
 • dodávka LED osvětlení včetně projektu a návrhu řídícího systému, případně přizpůsobení kabeláže.

ZÍSKEJTE ZVÝHODNĚNÝ ÚVĚR

Nechte si zdarma vypracovat výpočet návratnosti a finanční analýzu investice do modernizace osvětlení vašeho komerčního objektu. Společnost ESYST vám pomůže s celým procesem zajištění modernizace a zvýhodněného financování.

Sjednat schůzku